WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

mgr Agnieszka Chodunaj

mgr Joanna Żak

mgr Anna Piotr

 • umiejętność posługiwania się alternatywnymi sposobami komunikacji – szkolenie podstawowe Makatonu, wewnątrzszkolne szkolenia posługiwania się obrazkami PCS
 • umiejętność pracy metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • umiejętność pracy metodą Hallwicka

Dodatkowe umiejętności

 • 2004 – 2009    Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Specjalność sport osób niepełnosprawnych
 • Instruktor pływania osób niepełnosprawnych
 • 2009 – 2010    Zakład Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu – kwalifikacjez zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo
 • 2009 i 2011     Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – kwalifikacje terapeuty integracji sensorycznej
 • 2016 – dzisiaj   Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Specjalnych w   Kowanówku
 • 2009 – 2016    Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Specjalnych nr 103w Poznaniu; uzyskany stopień nauczyciela mianowanego
 • 2009 – 2016    Instruktor pływania na basenie „Na Fali” w Luboniu
 • 2007 – dzisiaj   Trener Olimpiad Specjalnych; prowadzenie cotygodniowych zajęć sportowo-rehabilitacyjnych z zakresu nauki i doskonalenia pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością                              intelektualną w ramach działalności stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Wielkopolskie – Poznań
 • 2000 – dzisiaj   Czynna aktywność jako wolontariusz w organizacji zawodów sportowych Olimpiad Specjalnych Polska Oddział Regionalny Wielkopolskie- Poznańna szczeblu regionalnym oraz ogólnopolskim.

Doświadczenie zawodowe

fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Joanna Michalak

 • „Niezwykłe dzieci z zaburzeniami procesów Integracji Sensorycznej” (Certyfikat), konferencja Wrocław- grudzień 2019,
 • „Wpływ Zaburzeń SI na całościowy Rozwój Dziecka- Dobór Odpowiednich Narzędzi Terapeutycznych”, (kongres) Warszawa- marzec 2019,
 • „Zrozumieć autyzm” – standardy diagnozy i postępowania terapeutycznego w całościowym zaburzeniu rozwoju ze spektrum autyzmu, ( konferencja) Poznań-kwiecień 2019,
 • Poziom zaawansowany -Seminarium Original Play z Fred Donaldson oraz Jolanta Graczykowska (podniesienie kwalifikacji) Warszawa- czerwiec 2019,
 • „ Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym” (szkolenie) Poznań- listopad 2019,
 • 2017 rok szkolenie” Logorytmika”
 • 2017 rok- kongres terapeutów SI- Warszawa
 • 2016 rok -konferencja zaburzenia funkcjonowania społeczno -emocjonalnego u dzieci Siemianowice Śląskie
 • 2015 rok- Sympozjum naukowe : Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka- ujęcie interdyscyplinarne”
 • 11.2011 rok- ukończenie studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • 2014 rok- szkolenie z zakresu masażu sportowego
 • 2014 rok- szkolenie z zakresu kinesiotapingu
 • 2014 rok- szkolenie ” Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard „
 • 2014 rok- kurs podstawowy ORIGINAL PLAY Zabawa pierwotna
 • 02.2015 roku uczestnictwo w warsztatach logopedycznych ” We władzy prawej płkóli. Jak pomóc dzieciom zagrożonym dysleksją”
 • 03. 2015 ukończenie szkolenia II-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS). Posiadam kwalifikacje terapeuty SI NR2978
 • 03.2015 ukończenie szkolenia z zakresu masażu Shantala

Dodatkowe kwalifikacje

 • W 2013 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia
 • Od 2013 do 2016 roku pracowała jako fizjoterapeuta w Niepublicznym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w Poznaniu.
 • Od 2015 roku pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej .w centrum Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Murowanej Goślinie

Doświadczenie zawodowe

fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Katarzyna Nowicka

 • „Niezwykłe dzieci z zaburzeniami procesów Integracji Sensorycznej” (Certyfikat), konferencja Wrocław- grudzień 2019,
 • „Wpływ Zaburzeń SI na całościowy Rozwój Dziecka- Dobór Odpowiednich Narzędzi Terapeutycznych”, (kongres) Warszawa- marzec 2019,
 • „Zrozumieć autyzm” – standardy diagnozy i postępowania terapeutycznego w całościowym zaburzeniu rozwoju ze spektrum autyzmu, ( konferencja) Poznań-kwiecień 2019,
 • Poziom zaawansowany -Seminarium Original Play z Fred Donaldson oraz Jolanta Graczykowska (podniesienie kwalifikacji) Warszawa- czerwiec 2019,
 • „ Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym” (szkolenie) Poznań- listopad 2019,
 • 2017 rok- szkolenie „Logorytmika” 2017 rok -kongres terapeutów SI- Warszawa
 • 2016 rok- konferencja zaburzenia funkcjonowania społeczno -emocjonalnego u dzieci Siemianowice Śląskie
 • 2015 rok- Sympozjum naukowe : Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka- ujęcie interdyscyplinarne”
 • 2013 rok- certyfikat terapeuty integracji sensorycznej NR 2301
 • 2014 rok-kurs podstawowy ORIGINAL PLAY
 • 03. 2014 rok- szkolenie ” Wzrok i słuch zmysły wiodące w uczeniu się” Poznań
 • 2013 rok- „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny, wg integracji odruchw dr Sally Goddard „
 • 2012 rok- kurs diagnostyki i terapii mięśniowo-powięziowej
 • 2012 rok- Taping Rehabilitacyjny Poznań
 • 2011 rok- Masaż leczniczy, powięziowy,
 • 2010 rok certyfikat Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Dodatkowe kwalifikacje

 • W 2013 roku ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapia
 • Od 2013 roku pracuje jako fizjoterapeuta i terapeuta integracji sensorycznej w centrum Wspomagania i Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Murowanej Goślinie

Doświadczenie zawodowe

fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Tomasz Piątek

 • 1995r. „Podstawy neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego”
 • 1996r. ” Terapia manualna- jej zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń związanych ze stawem barkowym i górnym otworem klatki piersiowej”
 • 1997r. zajęcia szkoleniowe nt. Ruchu Rozwijającego według W. Sherborne
 • 1997r. ” Terapia manualna- zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń. Diagnostyki i techniki mobilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego”
 • 1997r. kurs A diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego
 • 2000r. uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
 • 2001r. kurs podstawowy NDT Bobath
 • 2003r. kurs podstawowy z zakresu neurofizjologicznych podstaw integracji sensorycznej, prowadzenia
 • interpretacji testu: Kliniczne Obserwacje
 • 2004r. NDT-Bobath course for Assessment and Treatment of Babies with Neurological and Allied Conditions
 • 2004/2005r. Warsztat metodyczny „Odruchy w uczeniu i nauczaniu”
 • 2005r. „Diagnoza i terapia SI dzieci w wieku 0-3 lat”
 • 2005r. „Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej wg dr Jean Ayres- kurs certyfikowany
 • 2005r. „Podstawowe problemy terapii i edukacji dzieci z autyzmem”
 • 2007r. warsztat doskonalący ” Aktywności sensomotoryczne i ich modyfikacje pracy z dziećmi ze znaczną
 • hipotonią oraz wadami postawy”
 • 2008r. szkolenie „Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się osób niemówiących”
 • 2009r. uzyskanie licencji trenera/terapeuty INPP
 • 2010r. kurs I stopnia Stymulacji Bazalnej
 • 2011r. kurs REFRESHER NDT-Bobath
 • 2011r. kurs II stopnia Stymulacji Bazalnej
 • 2011r. kurs Kinesio Tapping
 • 2012r kurs ” Masaż tkanek głębokich”
 • 2012r. ” Asymetria u niemowląt- różnicowanie między asymetrią pochodzenia neurologicznego a asymetrią
 • ułożeniową”
 • 2013r. ” Wielowymiarowa terapia manualna stóp u dzieci”
 • 2013r. „ Dynamic neuromuscular stabilization according to Kolare a development kinesiology approach”
 • 2014r ” Wzrok i słuch – zmysły wiodące w uczeniu się”
 • 2014r. ” Metoda Warnkego”- stymulacja słuchu
 • 2014r. Integracja bilateralna
 • 2015r. Kliniczna ocena zaburzeń procesów sensorycznych u dorosłych i młodzieży z niepełnosprawnością
 • 2015r. Anatomy Trains 1
 • 2015r. Sympozjum naukowe : Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka- ujęcie interdyscyplinarne”
 • 2015 Szkolenie ” Diagnostyka niemowląt metodą Prechtla „
 • 2016 Szkolenie doskonalące NDT Bobath refresher
 • 2017 Kongres terapeutów SI – Warszawa
 • 2017 Szkolenie ” Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka „
 • 2017 Warsztaty ” Zaburzenia procesów regulacji sensorycznej u dzieci urodzonych przedwcześnie”
 • 2018 Szkolenie Wybiórczość pokarmowa w ujęciu senso- motorycznym”
 • 2018 Szkolenie ” Osteopatia w pediatrii i neonantologii „
 • 2019 Szkolenie ” Podologia znacznie więcej niż stopy. Anatomia i biomechanika stóp i kończyn dolnych”
 • 2020 Szkolenie ” Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju , zachowaniu i interakcji w 1 i 2 roku życia”
 • 2020 Szkolenie ” Wrażliwe niemowlę a zaburzenia sensoryczne”
 • 2020 Osteopatia w pediatrii – 3 moduły
 • 2021 Webinar „APD w USA”
 • 2021 „Zastosowanie teorii poliwagalnej w praktyce”
 • 2021 Kurs NBO- oceny i poznawania kompetencji noworodka i niemowlęcia do 3 miesiąca życia
 • 2022 " Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych"
 • 2022-23 " Zintegrowana terapia manualna w Pediatrii" PIMT
 • 2024 -" Osteopatia pediatryczna w zaburzeniach przewodu pokarmowego"
 • 2024-wykład na konferencji PTIS
 • W 1993 skończyła studia magisterskie na Akademii Wychowania fizycznego w Poznaniu na kierunku trenerskim
 • W 1994 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku rehabilitacja ruchowa
 • Od  1994 roku do 2018 pracowała z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i zaburzeniami neurologicznymi w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” w Poznaniu
 • Dodatkowo prowadziła gimnastykę korekcyjną w przedszkolu ( 1995r.) i prywatny gabinet rehabilitacji ruchowej w Murowanej Goślinie
 • W roku 1997 prowadziła rehabilitację w Ośrodku Zdrowia w Murowanej Goślinie
 • W latach 2010/2011 pracowała w Poradni Rozwojowej Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Poznaniu
 • Od 2004r. prowadzi rehabilitację niemowląt i małych dzieci
 • Od 2005r. prowadzi zajęcia z Integracji Sensorycznej z dziećmi od 2-14 roku życia
 • Od 2009r. prowadzi terapię integracji odruchów wg dr Sally Goddard
 • Os 2005 roku prowadzi szkolenia dla nauczycieli i terapeutów w obszarze trudności związanych z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

mgr rehabilitacji ruchowej, terapeuta Integracji Sensorycznej, Ndt Bobath Baby, neurorozwoju, integracji bilateralnej, diagnostyki niemowląt metoda Prechtla

 

trener metody integracji odruchów INPP wg Sally Goddard

 

wykładowca na studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie, Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej w Poznaniu  na kierunku Integracja Sensoryczna i Dolnośląskiej Szkole wyższej, student Kolegium Doktorskiego

Dodatkowe kwalifikacje

Doświadczenie zawodowe

mgr Bogna Stępień-Błachowiak

Logopedzi

Terapeuci integracji sensorycznej

Nasi terapeuci

Obserwuj nas na:

Poniedziałek 10:00 -18:00

Wtorek 8:00 -18:00

Środa 8:00 -18:00

Czwartek 8:00 -18:00

Piątek 10:00 -18:00

Sobota 8:00 - 15:00

Godziny otwarcia:

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

ul. Jodłowa 9

62-095 Murowana Goślina

 

Rejestracja telefoniczna:

+48 506 161 025

 

wspomaganierozwoju1@wp.pl

 

Numer konta:

84 1140 2004 0000 3602 7483 3119