WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Powszechnie przyjęła się teoria, iż człowiek posiada jedynie 5 zmysłów, które pozwalają mu odbierać bodźce z otoczenia. Dziś wiemy jednak, że jest to duże niedopowiedzenie, a wyróżniamy ich co najmniej 8:

 

 1. Przedsionkowy
 2. Proprioceptywny
 3. Dotykowy
 4. Interoceptywny
 5. Wzrokowy
 6. Słuchowy
 7. Smakowy
 8. Węchowy

 

Najczęściej u dzieci, występują zaburzenia w obrębie układu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego.

 

 

 

Układ przedsionkowy

 

Znajduje się on w uchu wewnętrznym człowieka i wg założeń Integracji Sensorycznej stanowi ramę do stymulacji innych zmysłów, gdyż inne rodzaje doznań sensorycznych są przetwarzane w odniesieniu do układu przedsionkowego.

 

 

Układ przedsionkowy składa się z trzech kanałów półkolistych, woreczka oraz łagiewki.

Odbiera on informacje płynące z ruchu, które następnie przekazuje dalej do:

 

 • móżdżku (który odpowiada m.in. za koordynacje i płynność ruchów)
 • mięśni gałek ocznych (odpowiadają za ruch gałek w poziomie, pionie, po skosie, za konwergencję, czyli zbieżność)
 • tworu siatkowatego znajdującego się w pniu mózgu ( odpowiadającego za pobudzenie i hamowanie układu nerwowego)
 • neuronów ruchowych i rdzenia kręgowego
 • mięśni prostowników kończyn ( wpływając na napięcie mięśniowe)
 • mięśni prostowników okolic karku, szyi i odcinka piersiowego
 • narządu słuchu - ślimaka poprzez wspólny nerw przedsionkowo-ślimakowy
 • kory mózgowej (zwłaszcza do płatu skroniowego, szczególnie do obszarów odpowiadających za słuch i mowę)

 

Prawidłowo funkcjonujący układ przedsionkowy odpowiada za:

 

 • kontrolowanie ruchów związanych z przyspieszeniami liniowymi i kątowymi
 • bezpieczeństwo grawitacyjne
 • orientację w położeniu ciała ( zwłaszcza głowy) a stosunku do otaczającej przestrzeni
 • podtrzymywanie prawidłowego napięcia mięśniowego
 • wyzwalanie odruchów niezbędnych do utrzymywania prawidłowej pozycji ciała w spoczynku
 • wyzwalanie odruchów ocznych i koordynacji pracy obu oczu, przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne 
 • utrzymanie pola widzenia w czasie ruchów głowy
 • zabezpieczanie prawidłowej organizacji wokół linii środkowej ciała i koordynacji obustronnej
 • ma wpływ na rozwój mowy, przetwarzanie słuchowo-językowe
 • wpływ na autonomiczny układ nerwowy (przewód pokarmowy, odruch wymiotny)
 • planowanie ruchu

 

Zaburzenia funkcjonowania tego zmysłu mogą wpływać na:

 • nadmierną potrzebę ruchu ( bieganie, skakanie, wchodzenie na wysokości) 
 • bądź odwrotnie: unikanie ruchu, preferowanie zabaw statycznych, nadmierna ostrożność na placach zabaw ( zjeżdżalnie, huśtawki)
 • unikanie zabaw z ruchem
 • słaba równowaga
 • strach przed wchodzeniem na sprzęty, w których nogi nie mają kontaktu z podłożem np. rower 

 

 

 

Układ proprioceptywny

 

Proprioreceptory - to receptory czucia znajdujące się w ścięgnach, mięśniach, w torebkach stawowych.

Poprzez połączenia nerwowo mięśniowe proprioreceptory wpływają na dostosowanie napięcia mięśniowego do wykonywanego ruchu oraz do ustabilizowania ciała podczas zarówno siedzenia, stania jak i czynności ruchowych.

Propriocpecja pozwala nam „czuć swoje ciało”, jego poszczególne części w przestrzeni.

 

Rodzaje proprioreceptorów:

 

 • wrzecionko nerwowo-mięśniowe 
 • wrzecionko nerwowo-ścięgniste 
 • ciałko dotykowe
 • ciałko blaszkowate 
 • ciałko Ruffiniego 
 • wolne zakończenia nerwowe w stawach

 

Czym jest propriocepcja, jak zachowują się dzieci z problemami tego zmysłu - wszystko w filmie TUTAJ

 

PROPRIOCEPCJA wpływa na:

 

 • świadomość ciała i kształtowanie schematu ciała
 • kontrolę i planowanie ruchu w zakresie małej i dużej motoryki
 • umiejętność stopniowania ruchu
 • stabilizację posturalną
 • napięcie mięśniowe (wspólnie z układem przedsionkowym)
 • poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego 
 • zapewnia płynność i kontrolę ruchów 

 

DZIECKO Z ZABURZENIAMI PROPRIOCEPTYWNYMI:

 

 • wykonuje sztywne i nieskoordynowane ruchy 
 • wydaje się niezdarne 
 • wpada na przedmioty, potyka się
 • ma trudności z siadaniem na krzesełku i spokojnym siedzeniem bez nadmiernego wiercenia się
 • ma trudności z ubieraniem i rozbieraniem się 
 • chwyta zabawkę, kredkę zbyt mocno 
 • ma obniżone napięcie mięśniowe
 • ma wolniejsze ruchy, dziecko wkłada w nie więcej wysiłku 
 • mogą być problemy z zabawami ruchowymi 
 • trudności z zapinaniem guzików, odkręcaniem pokrywek, pokręteł

 

 

 

Dotyk

 

Skóra posiada klika receptorów do odbioru dotyku, ucisku, faktury, ciepła, zimna, bólu i ruchu włosków na skórze.

 

Receptory dotykowe:

 

 • ciałka Paciniego – największe leżą w skórze właściwej (głębsza warstwa skóry) – otaczają stawy, ścięgna, znajdują się w ścianach naczyń krwionośnych i skórze. Odbierają wibracje, dostarczają informacji, z jaką siłą coś na nas naciska. Przewodzą inf. bardzo szybko. 
 • ciałka Meissnera – leżą bliżej powierzchni, wlniej przewodzą, odbierają wrażenia precyzyjne z obszarów najbardziej unerwionych (opuszki palców, dłonie, paluch, podeszwy, język, skóra warg, okolice erogenne) 
 • narządy Ruffiniego – odbierają ciepło 
 • kolbki Krausego – odbierają zimno 
 • wolne zakończenia nerwowe (nocyreceptory) – w obrębie skóry, tkanki podskórnej, okostnej, stawów, ścian naczyń krwionośnych i niektórych narządów wewnętrznych – pobudzane przez czynniki powodujące uszkodzenie tkanek (bodźce nocyptywne), np. silne bodźce termiczne, chemiczne i mechaniczne – receptory czucia bólu, co jest wrażeniem subiektywnym

 

Zmysł dotyku:

 

 • spełnia funkcję ochronną
 • pozwala na percepcję dotykową
 • daje informacje o ciele i pomaga w kształtowaniu schematu ciała
 • odgrywa role w planowaniu ruchu 
 • pomaga w kształtowaniu percepcji wzrokowej (daje informację o tym, co widzimy, informacje dot. cech przedmiotu i jego relacji do otoczenia) 
 • wpływa na rozwój umiejętności manualnych poprzez kształcenie się dotyku różnicującego 
 • wpływa na bezpieczeństwo emocjonalne 
 • wpływa na funkcjonowanie społeczne - ciągłe poszukiwanie kontaktu dotykowego przy podwrażliwości lub unikanie kontaktu przy obronności dotykowej

 

Zaburzenia w obrębie zmysłu dotyku:

 

 1. podwrażliwość - obniżona wrażliwość na dotyk:

 

 • nie zauważanie skaleczenia czy uderzenia, cieknącego kataru,
 • trudności z oceną w które miejsce zostało dotknięte,
 • słaba świadomość ciała,
 • brak umiejętności rozróżniania cech trzymanego przedmiotu,
 • nadmierne poszukiwanie wrażeń dotykowych (typ czynny- poszukiwacz)

 

2. nadwrażliwość - obronność dotykowa (nadmierna reakcja na dotyk):

 

 • unikanie dotykania dłońmi niektórych przedmiotów, trudności z ubieraniem się,
 • nie tolerowanie czesania lub mycia włosów czy kremowania twarzy,
 • brak tolerancji niektórych pokarmów ze względu na ich fakturę itp.,
 • unikanie dotyku innych osób,
 • izolowanie się od dzieci.

 

Zmysły

Obserwuj nas na:

Poniedziałek 10:00 -18:00

Wtorek 8:00 -18:00

Środa 8:00 -18:00

Czwartek 8:00 -18:00

Piątek 10:00 -18:00

Sobota 8:00 - 15:00

Godziny otwarcia:

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

ul. Jodłowa 9

62-095 Murowana Goślina

 

Rejestracja telefoniczna:

+48 506 161 025

 

wspomaganierozwoju1@wp.pl

 

Numer konta:

84 1140 2004 0000 3602 7483 3119