WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Pojawia się w 9 tygodniu życia płodowego i jest w pełni obecny przy urodzeniu. Powinien „ wygasnąć” – zintegrować się między 2-4 miesiącem życiaU niemowlęcia odruch Moro wywoływany jest przez :

– nagły niespodziewany bodziec tj. :– stymulacja błędnika poprzez zmianę pozycji głowy (bodziec przedsionkowy)– nagły hałas– nagły ruch lub zmiana światła w polu widzenia (bodziec wzrokowy)– ból, zmianę temperatury– gwałtowne ruchy drugiej osoby (bodziec dotykowy)– nadmierny nacisk – bodziec dotykowy, proprioceptywnyOdruch ten powinien  zostać zastąpiony przez odruch wzdrygnięcia ( Straussa).

Odruch Moro to seria złożonych ruchów, które pojawiają się w odpowiedzi na nagły bodziec.U niemowlęcia przejawia się symetrycznym ruchem rąk w bok z otwarciem dłoni, zastygnięciem na chwilę i stopniowym powrotem rąk do pozycji zamkniętej.Odwiedzeniu rąk towarzyszy nagły wdech. Przywiedzenie rąk ułatwia wydech.W 1918 roku Moro stwierdził, że odruch ten przypomina odruch „ chwytny”, który można zaobserwować u młodych małp, które chcą instynktownie przytrzymać się matki.Powinien być obecny u zdrowego noworodka. Osłabienie lub brak tego odruchu obserwuje się w przypadkach uszkodzenia neuronów ruchowych wyższego rzędu . Asymetria odruchu Moro stwierdzona bezpośrednio po urodzeniu może wskazywać na złamanie obojczyka lub na porażenia splotu barkowego Erba.Odruch ten jest mimowolną reakcją na zagrożenie. Dziecko nie jest w stanie przeanalizować pojawiającego się wrażenia, by ocenić czy jest ono zagrożeniem czy nie. Pień mózgu , w odpowiedzi na nagły bodziec, uruchamia natychmiast odruch Moro- działa jak najwcześniejsza postać reakcji walki i ucieczki.

Reakcją fizyczną na odruch Moro jest :– natychmiastowe pobudzenie– nagły wdech, chwilowe zastygnięcie , po którym następuje wydech, często połączony z płaczem ( u dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym może to być śmiech)-wzbudzenie reakcji „ walki i ucieczki”, która automatycznie aktywuje układ współczulny powodując między innymi uwolnienie hormonów stresów – adrenaliny i kortyzolu, zwiększenie częstotliwości oddechów, zwłaszcza w górnych , szczytowych częściach płuc ( hiperwentylacja), przyspieszenie pulsu, wzrost ciśnienia krwi, zaczerwienienie skóry, możliwy wybuch emocji np. płacz, wybuch gniewu

Reakcją długoterminową na odruch Moro jest źle rozwinięty odruch CO2.Odruch ten , jeżeli jest prawidłowy, powoduje spontaniczne oddychania górną i dolną częścią płuc. Gdy stężenie dwutlenku węgla ( CO2) we krwi staje się zbyt wysokie, w rdzeniu kręgowym dochodzi do przemian chemicznych w wyniku których dochodzi do zwiększenia średnicy tętnic i zwiększonego zaopatrzenia mózgu w krew przy równoczesnej stymulacji oddychania.Jeżeli jest źle rozwinięty oddychanie jest płytkie, najczęściej tylko górnymi częściami płuc.

Jaka jest funkcja tego odruchu ?

Przypuszcza się, że w czasie życia płodowego odruch Moro odgrywa istotną rolę w kształtowaniu się mechanizmu oddychania.Wspomaga on też zaczerpnięcie „ pierwszego oddechu” w momencie narodzin ( kiedy to lekarz daje dziecku klapsa lub obraca nagle głową w dół) i umożliwia otwarcie tchawicy w razie pojawienia się niebezpieczeństwa uduszenia się .W pierwszych miesiącach życia dziecka jego zadaniem jest zaalarmowanie otoczenia, obudzenie i przywołanie pomocy.

Co się stanie jeżeli odruch się nie wygasi ( nie zintegruje ) powyżej 6-ego miesiąca życia ?

Nie wygaszony odruch Moro może powodować nadwrażliwość ( nadreaktywność ) na bodźce np. dotykowe, słuchowe lub przedsionkowe , co powoduje, że dziecko może być w stanie ciągłej czujności.Dziecko z odruchem Moro często balansuje na skraju „ walki i ucieczki”. Odruch ten powoduje wydzielane dużych ilości hormonów stresu ( adrenaliny i kortyzolu ) do krwioobiegu, czego konsekwencją jest wzrost wrażliwości i obniżenie progu reakcji na różne bodźce sensoryczne.Dlatego takie może mieć sprzeczne cechy , z jednej strony może być wrażliwe, spostrzegawcze i obdarzone wyobraźnią z drugiej niedojrzałe i nadpobudliwe.

Może zacząć się wycofywać z kontaktów społecznych lub stara się manipulować otoczeniem aby zapewnić sobie odpowiedni poziom kontroli nad emocjami.Zbyt duże zużycie adrenaliny i kortyzolu powodują obniżenie odporności na choroby i alergie. Dziecko może często się przeziębiać, zbyt silnie reagować na niektóre lekarstwa, mieć alergie pokarmową co może być powodem problemów z zachowaniem i koncentracją.Dziecko z niezintegrowanym odruchem Moro szybciej spala cukier we krwi, co odbija się na wahaniach nastrojów i labilności emocjonalnej.

Długoterminowe skutki nie zintegrowanego odruchu Moro to :

– problemy związane z układem przedsionkowym (choroba lokomocyjna, kłopoty z utrzymaniem równowagi i koordynacją zwłaszcza widoczne w czasie gier w piłkę)– problemy z układem okoruchowym i  percepcją wzrokową np. efekt braku selekcji wzrokowej-dziecko nie jest w stanie zignorować bodźców wzrokowych w obrębie pola widzenia, tak więc oczy reagują na zarys kształtu i pomijają szczegóły- duża podatność na rozproszenie.Nadreaktywność na światło a także problemy z widzeniem w nocy, co spowodowane jest nieprawidłową pracą źrenicy

– możliwe problemy z odbiorem wrażeń słuchowych: problemy z różnicowaniem dźwięków lub nadwrażliwość słuchowa na pewne dźwięki, kiedy to dziecko nie jest w stanie zignorować nieistotnych bodźców słuchowych z tła ( prawdopodobnie odruch Moro hamuje pełny rozwój odruchu strzemiączkowego -jeżeli w otoczeniu pojawia się głośny dźwięk odruch strzemiączkowy powinien uruchomić mimowolny skurcz mięśnia strzemiączkowego i tym samym przytłumić dźwięki tak aby chronić ucho wewnętrzne)– alergie, obniżona odporność np. astma, częste infekcje uszu, nosa, gardła, egzemy-niska wytrzymałość-niechęć do zmian, małe zdolności przystosowawcze-nierozwinięty odruch CO2

Możliwe wtórne reakcje psychologiczne odruchu Moro :-przesadne reakcje na bodźce

-problemy z podejmowaniem decyzji

-wahania nastrojów , zmienne emocje- szybsze spalanie cukrów we krwi

ciągły niepokój, niskie poczucie własnej wartości

fobie, poczucie zagrożenia

-zależności od innych i  potrzeba kontrolowania tego co się dzieje

-cykle następujących po sobie nadmiernej pobudliwości i wyczerpania organizmu

-zmienne emocje

Odruch Moro

Obserwuj nas na:

Poniedziałek 10:00 -18:00

Wtorek 8:00 -18:00

Środa 8:00 -18:00

Czwartek 8:00 -18:00

Piątek 10:00 -18:00

Sobota 8:00 - 15:00

Godziny otwarcia:

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

ul. Jodłowa 9

62-095 Murowana Goślina

 

Rejestracja telefoniczna:

+48 506 161 025

 

wspomaganierozwoju1@wp.pl

 

Numer konta:

84 1140 2004 0000 3602 7483 3119