WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Jeżeli zauważyłeś u swojego dziecka:

 

 • obniżenie nastoju,
 • problemy wychowawcze
 • trudności w relacjach
 • obniżoną samoocenę
 • lęki i trudnościami z emocjami
 • samookaleczanie się
 • myśli samobójcze

 

Dobrze trafiłeś!

 

Pomagamy dzieciom i ich rodzinom nie tylko z tymi problemami

Udzielamy wsparcia w sytuacji rozstania rodziców, a także trudności adaptacyjnych w przedszkolu/szkole.

 

Pierwszej konsultacji z psychologiem często towarzyszy szereg trudnych uczuć. Część rodziców niepokoi się, jak zostaną ocenione ich kompetencje wychowawcze, wstydzi podejmowanych do tej pory działań. Inni mówią o lęku przed stygmatyzacją, nadaniu dziecku etykiety: trudnego, wymagającego pomocy, "innego". Równie często pojawia się także obawa przed ujawnianiem przez dziecko intymnych szczegółów, dotyczących funkcjonowania rodziny.

 

Tymczasem celem psychologa nie jest ocena, czy jesteście idealnymi rodzicami, ani szukanie jednostki nozologicznej dla trudności dziecka, która mogłaby stać się swoistą etykietą, ani tym bardziej zadawanie pytań, które wykraczają poza zgłaszany obszar trudności.

 

Podczas konsultacji:

 • skupiamy się na odkrywaniu znaczenia zachowania dziecka, wspólnie zaglądając pod podszewkę tego, co widać,
 • przywołujemy i nazywamy pewne fakty, odwołując się do aktualnej wiedzy, dotyczącej rozwoju,
 • budujemy atmosferę bezpieczeństwa, życzliwości i wsparcia,
 • wspólnie szukamy rozwiązań, na które macie gotowość i przestrzeń.

 

Na pierwsze spotkanie zazwyczaj zapraszani są rodzice/opiekunowie dziecka. Zbierany jest dokładny wywiad diagnostyczny (m.in. przebieg ciąży, pierwszy rok życia dziecka, przebyte choroby, ważne wydarzenia). Ustalamy, jaki jest cel wizyty, oczekiwania rodziców oraz podejmujemy decyzję o dalszym postępowaniu. Jeśli niezbędna jest obserwacja dziecka, rodzice są informowani o tym, jak przygotować je do pierwszej wizyty.

 

Na kolejne spotkania (ok. 3.) zapraszane jest dziecko, któremu - w zależności od potrzeb - czasami towarzyszy rodzic. Konsultacje są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Najważniejsze na tym etapie jest budowanie relacji, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

 

Po wstępnej obserwacji i diagnozie dziecka ponownie spotykam się z rodzicami, by omówić wnioski i zaproponować dalsze działania (np. konsultacje specjalistyczne, zalecenia do pracy w domu, przedszkolu/szkole).

 

Co może być powodem konsultacji? Wrażliwego opiekuna niepokoić może wszystko, ale zazwyczaj większą czujność wzmaga każda obserwowana zmiana w zachowaniu dziecka, np. niegdyś towarzyskie, otwarte, teraz zamyka się w pokoju i odmawia wszelkich aktywności. Być może dziecko stało się bardziej drażliwe, częściej reaguje złością? Albo zastanawiacie się, dlaczego powtarza pewne czynności, odmawia próbowania nowych rzeczy, reaguje niepokojem na zmiany?

 

Cokolwiek Was niepokoi, ten niepokój udziela się także dziecku. Warto mieć na uwadze, że im dłużej obserwujemy dane trudności, tym trudniej o zmianę.

Terapia psychologiczna

Obserwuj nas na:

Poniedziałek 10:00 -18:00

Wtorek 8:00 -18:00

Środa 8:00 -18:00

Czwartek 8:00 -18:00

Piątek 10:00 -18:00

Sobota 8:00 - 15:00

Godziny otwarcia:

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

ul. Jodłowa 9

62-095 Murowana Goślina

 

Rejestracja telefoniczna:

+48 506 161 025

 

wspomaganierozwoju1@wp.pl

 

Numer konta:

84 1140 2004 0000 3602 7483 3119