Na zajęciach rozwijamy kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym poprzez:

-stworzenie przestrzeni do interakcji rówieśniczych, oraz współdziałania podczas zabawy

-wzajemne poznanie mocnych i słabych stron

-naukę dostrzegania i rozumienia emocji swoich i innych, które pojawiać się będą podczas zajęć

-pomoc w radzeniu sobie z lękiem

-ustalenie reguł i norm panujących w grupie (będziemy dbać o ich przestrzeganie)

-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w odniesieniu do bieżących sytuacji

-przepracowywanie sytuacji konfliktowych z wykorzystaniem dialogu

-naukę radzenia sobie z porażką oraz czekanie na swoją kolej

Dzięki temu pomożemy rozwijać kompetencje społeczne, co przełoży się na wzmocnienie pewności siebie dziecka

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym

Termin zajęć: sobota g. 9.00 ( zajęcia są systematyczne, odbywają się co tydzień). Czas trwania zajęć to 50minut.

Koszt pojedynczych zajęć- 80 zł

Grupa 4-8 osobowa

Zapisy pod nr telefonu 506 161 025

AKTUALNOŚCI Z NASZEGO GABINETU

Kochani Rodzice ćwiczcie ze swoimi dziećmi w domach. Oto propozycja zabaw terapeutycznych

Zabawy skarpetkowe

ZAPRASZAMY 

Zapraszamy na zajęcia Orginal Play !!!

Są to jedyne zajęcia w Poznaniu i okolicach z tej metody pracy z dziećmi.

Zajęcia prowadzone  są w grupie.

Przeznaczone są dla dzieci z trudnościami z relacjami z rówieśnikami,

z emocjami, mającymi trudności z opanowaniem agresji.

Zajęcia odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca.

ZAPISY: telefonicznie : 506-161-025

lub u prowadzących ( K. Nowicka, T. Piątek)