Obraz1

„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą od 4 r. życia, z problemami z :

koncentracją, uwagą,emocjami, problemami z czytaniem, pisaniem, koordynacją i równowagą

( nauczyciele i pedagodzy, opiekunowie grup dzieci w wieku  przedszkolnym i szkolnym, nauczyciele WF

Dr Sally Goddard jest autorką programu pracy z odruchami pierwotnymi, posturalnymi oraz ich wpływem na rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka. Uczenie się oparte na jej koncepcji jest bardziej efektywne i pozwala dziecku prawidłowo rozwijać się i uczyć.

Metoda ta została opracowana w latach 70-tych w Instytucie Neuropsychologii w Chester dla dzieci, które przejawiały specyficzne problemy z nauką , takie jak :dysleksja, dysgrafia, ADD, ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, trudności z nauką czytania i pisania, zaburzenia koordynacji i równowagi, duża rozpraszalność uwagi, opóźniony rozwój mowy, zespół Aspergera .

Terapia polega na prowadzeniu systematycznych , odpowiednich ćwiczeń ruchowych dających mózgowi „ drugą szansę „ na zintegrowanie odruchów, a tym samym na poprawienie funkcjonowania dziecka w problematycznych obszarach.

Szkolenie jest dwudniowe.
Możliwość szkoleń wyjazdowych ( organizator organizuje grupę uczestników – min.15 osób)
Cena uzależniona jest od organizatora szklenia

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • zaświadczenie sygnowane przez INPP Polska uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg programu szkolnego INPP
  • materiały szkoleniowe ( koszt 30 zł)  wydane przez Sally Goddard Blythe ” Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki” wydanie drugie
koszt: 540 zł

Prowadzący :

mgr Bogna Stępień Błachowiak – trener metody INPP program szkolny, fizjoterapeuta
mgr Aleksandra Skubel– trener metody INPP program szkolny, fizjoterapeuta

Program szkolenia:

Dzień I. (sobota) godz. 14-19.00 lub sobota 9.00-17.00:

1. Wprowadzenie

2.Objawy i symptomy odruchów pierwotnych i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka:

  • objawy zaburzeń motorycznych widocznych w klasie
  • rola ruchu w rozowju percepcji i koordynacji zmysłowej
  • niedojrzałośc neuromotoryczna
  • odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu   ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod  wpływem programu interwencyjnego

3. Kryteria diagnostyczne

4. Diagnozowanie dzieci – grupa młodsza 4-7 lat- ćwiczenia praktyczne, filmy

Dzień II. (sobota) godz. 9.00-16.00 lub niedziela 9.00-14.00:

4. Diagnozowanie dzieci- grupa starsza od 7 roku życia- ćwiczenia praktyczne, filmy

5. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół i Przedszkoli

6. Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych na trudności szkolne

7. Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń

8. Wpływ programu stymulacji oraz wygaszania odruchów na wyniki szkolne

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska
uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP

raczkowanie trójpunktowe

raczkowanie trójpunktowe

inpp3

Zapisy i informacje :

tel. 506-161-025

email : blbogna@wp.pl, wspomaganierozwoju1@wp.pl

Prowadzimy szkolenia wyjazdowe.  Zainteresowanych zorganizowaniem takiego szkolenia  w miejscu Państwa zamieszkania prosimy o kontakt pod podany nr telefonu

Terminy :

12-13.03.2022 Poznań

os. B. Chrobrego 6i  (Przedszkole Specjalne Orzeszek)

godziny: sobota 10-18

niedziela 9-14

zapisy : 506 161 025

Ilość miejsc ograniczona