20141024_105831

Na szkoleniu kursanci dowiedzą się jak, poprzez odpowiednią stymulację, pozycje ciała można  zaktywizować aktywność własną niepełnosprawnego ucznia tak aby mógł czynnie uczestniczyć w zajęciach pedagogicznych.

Szkolenie wprowadza uczestników w świat odruchów pierwotnych, które nierozerwalnie są związane z motoryką dzieci z Mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami neurologicznymi.

Dowiecie się jak pracować z odruchami , jak minimalizować ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.

Szkolenie wprowadza też w świat zmysłów dziecka.

Uczymy się rozpoznawać problemy sensoryczne u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i MPD oraz jak adekwatnie dobierać stymulację do problemów dziecka tak aby wpływać na poprawę funkcjonowania i zachowania podopiecznych.

Szkolenie odbywa się od wielu lat. Przeszkoliliśmy już wiele placówek pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi ze sprzężeniami. Mamy mnóstwo pozytywnych zwrotów i zadowolonych kursantów.

Stawiamy na praktykę!!!

Szkolenie jest II stopniowe

 

I stopień

Obejmuje pracę z odruchami patologicznymi u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. Jak zdiagnozować odruchy u dzieci z MPD.

Jaki jest ich wpływ na motorykę i funkcjonowanie dziecka.

Jak można zniwelować wpływ odruchów ( odpowiednie pozycjonowanie, budowanie przestrzeni terapeutycznej, oddziaływania terapeutyczne )

Na szkoleniu dowiemy się także jak pracować na podstawowym, bazowym poziomie. Jak zorganizować zajęcia stymulujące dzieci zarówno grupowe jak i indywidualne odpowiednio dobrane do potrzeb dziecka .

Sobota: 9- 18

Niedziela: 9-15

Cena : ustalona przez organizatora

II stopień

Obejmuje dobór odpowiednich pozycji do pracy z dzieckiem tak aby w pełni wykorzystać jego możliwości.

Nauka wspomagania dziecka przy zmianach pozycji ciała ( obroty, podnoszenie, sadzanie ……..).

Stymulacja sensoryczna . Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci i młodzieży z problemami neurologicznymi

 

 

Mgr Bogna Stępień Błachowiak- fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, Ndt Bobath, neurorozwoju, trener integracji odruchów INPP, terapeuta terapii bazalnej

Mgr Aleksandra Skubel- fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, Ndt Bobath, neurorozwoju, trener integracji odruchów INPP, terapeuta terapii bazalnej