W gabinecie prowadzimy  rehabilitację psychoruchową i diagnozę  dzieci , niemowląt i wcześniaków.

Prowadzi ją certyfikowany terapeutą NDT Bobath Baby- Bogna Stępień Błachowiak

Zajmujemy się dziećmi, u których stwierdzono:

-opóźnienie rozwoju psychoruchowego
-zaburzenia napięcia mięśniowego
-asymetrię tułowia, kręcz szyi ( asymetryczne ustawienie głowy)
-zaburzenia ruchowe pochodzenia -ośrodkowego (z.r.p.o) u niemowląt
-uszkodzenie nerwów obwodowych ( uszkodzenie splotu barkowego)

 

rehabilitacją dzieci z problemami neurologicznymi

– Mózgowe Porażenie Dziecięce
– rozszczep kręgosłupa
-choroby nerwowo-mięśniowe ( zaniki mięśniowe, zaniki rdzeniowe mięśni)
-zespoły genetyczne ( zespół Downa)

-wcześniactwo

korektą wad postawy

– wady kręgosłupa, skoliozy

– wady stóp u dzieci

Terapię prowadzimy metodą NDT Bobath, integracji sensorycznej.

Diagnostykę wcześniaków metodą Prechtla 

 

Usprawnianie neurorozwojowe NDT Bobath zostało opracowane, w latach 40-tych ubiegłego stulecia, przez Karel i Bertę Bobath dla dzieci z zaburzeniami motorycznymi będącymi wynikiem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Od tego czasu doskonalono techniki terapii dobierając je do różnego rodzaju zaburzeń i wieku pacjenta.
Terapia NDT Bobath stosowana jest u niemowląt, małych dzieci, młodzieży i dorosłych.
Usprawnianie według tej metody ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło ono wykorzystać nabyte umiejętności na tyle, na ile pozwalają istniejące uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Odbywa się ono poprzez torowanie prawidłowych odruchów postawy:

  • wpływanie na napięcie mięśniowe
  • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest możliwe zbliżonej do prawidłowych – poprzez prowadzenie i wspomaganie ruchu z tzw. punktów kluczowych ( głowa, obręcz barkowa, obręcz biodrowa)
  • hamowanie nieprawidłowych odruchów
  • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennej aktywności

Terapia odbywa się w formie zabawy, ułatwiając dziecku lokomocję, zabawę, manipulację- odpowiednią do wieku małego pacjenta. Poprzedzona jest ona dokładną diagnozą psychoruchową – motoryki spontanicznej,ułożeniem ciała, ocena napięcia mięśniowego i jego zmian podczas wykonywania ruchów celowych, aktywności odruchowej, jakości ruchu i umiejętności psychospołecznych.