Nasi terapeuci

 

Jesteśmy wyjątkową grupą terapeutw, pełnych pasji,pragnących jak najefektywniej pracować z dziećmi. Dlatego też ciągle podnosimy swoje kwalifikacje nie tylko z dziedziny integracji sensorycznej ale i z innych metod terapeutycznych.

Lubimy pracę z dziećmi dlatego jesteśmy w tym miejscu. mamy nadzieję, że dzieci tez nas lubią.

 

mama(1)

 

mgr Bogna Stępień- Błachowiak

mgr rehabilitacji ruchowej, terapeuta Integracji Sensorycznej, Ndt Bobath Baby, neurorozwoju, integracji bilateralnej, diagnostyki niemowląt metoda Prechtla

trener metody integracji odruchw wg Sally Goddard

wykładowca na studiach podyplomowych w Studium Doskonalenia Menadżerw Oświaty w Kaliszu na kierunku Integracja Sensoryczna

Doświadczenie zawodowe

 • W 1993 skończyła studia magisterskie na Akademii Wychowania fizycznego w Poznaniu na kierunku trenerskim
 • W 1994 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku rehabilitacja ruchowa
 • Od września 1994 roku do dzisiaj pracuje z dziećmi z Mzgowym Porażeniem Dziecięcym i zaburzeniami neurologicznymi w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” w Poznaniu
 • Dodatkowo prowadziła gimnastykę korekcyjną w przedszkolu ( 1995r.) i prywatny gabinet rehabilitacji ruchowej w Murowanej Goślinie
 • W roku 1997 prowadziła rehabilitację w Ośrodku Zdrowia w Murowanej Goślinie
 • W latach 2010/2011 pracowała w Poradni Rozwojowej Dzieci i Młodzieży „Jaskłka” w Poznaniu
 • Od 2004r. prowadzi rehabilitację niemowląt i małych dzieci
 • Od 2005r. prowadzi zajęcia z Integracji Sensorycznej z dziećmi od 2-14 roku życia
 • Od 2009r. prowadzi terapię integracji odruchw wg Sally Goddard

Dodatkowe kwalifikacje:

 • 1995r. „Podstawy neurokizjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego”
 • 1996r. ” Terapia manualna- jej zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń związanych ze stawem barkowym i grnym otworem klatki piersiowej”
 • 1997r. zajęcia szkoleniowe nt. Ruchu Rozwijającego według W. Sherborne
 • 1997r. ” Terapia manualna- zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń. Diagnostyki i techniki mobilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego”
 • 1997r. kurs A diagnozowania i leczenia zespołw blowych kręgosłupa metodą McKenziego
 • 2000r. uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
 • 2001r. kurs podstawowy NDT Bobath
 • 2003r. kurs podstawowy z zakresu neurofizjologicznych podstaw integracji sensorycznej, prowadzenia
 • interpretacji testu: Kliniczne Obserwacje
 • 2004r. NDT-Bobath course for Assessment and Treatment of Babies with Neurological and Allied Conditions
 • 2004/2005r. Warsztat metodyczny „Odruchy w uczeniu i nauczaniu”
 • 2005r. „Diagnoza i terapia SI dzieci w wieku 0-3 lat”
 • 2005r. „Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej wg dr Jean Ayres- kurs certyfikowany
 • 2005r. „Podstawowe problemy terapii i edukacji dzieci z autyzmem”
 • 2007r. warsztat doskonalący ” Aktywności sensomotoryczne i ich modyfikacje pracy z dziećmi ze znaczną
 • hipotonią oraz wadami postawy”
 • 2008r. szkolenie „Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się osb niemwiących”
 • 2009r. uzyskanie licencji trenera/terapeuty INPP
 • 2010r. kurs I stopnia Stymulacji Bazalnej
 • 2011r. kurs REFRESHER NDT-Bobath
 • 2011r. kurs II stopnia Stymulacji Bazalnej
 • 2011r. kurs Kinesio Tapping
 • 2012r kurs ” Masaż tkanek głębokich”
 • 2012r. ” Asymetria u niemowląt- rżnicowanie między asymetrią pochodzenia neurologicznego a asymetrią
 • ułożeniową”
 • 2013r. ” Wielowymiarowa terapia manualna stp u dzieci”
 • 2013r. „ Dynamic neuromuscular stabilization according to Kolare a development kinesiology approach”
 • 2014r ” Wzrok i słuch – zmysły wiodące w uczeniu się”
 • 2014r. ” Metoda Warnkego”- stymulacja słuchu
 • 2014r. Integracja bilateralna
 • 2015r. Kliniczna ocena zaburzeń procesw sensorycznych u dorosłych i młodzieży z niepełnosprawnością
 • 2015r. Anatomy Trains 1
 • 2015r. Sympozjum naukowe : Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka- ujęcie interdyscyplinarne”
 • 2015 Szkolenie ” Diagnostyka niemowląt metodą Prechtla „
 • 2016 Szkolenie doskonalące NDT Bobath refresher
 • 2017 Kongres terapeutw SI – Warszawa
 • 2017 Szkolenie ” Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka „
 • 2017 Warsztaty ” Zaburzenia procesów regulacji sensorycznej u dzieci urodzonych przedwczesnie”
 • 2018 Szkolenie Wybiórczośc pokarmowa w ujęciu senso- motorycznym”

 

 

mgr Tomasz Piątek

fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Doświadczenie zawodowe

W 2013 roku ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapia

Od 2011 roku pracuje jako fizjoterapeuta i terapeuta integracji sensorycznej .

W centrum Wspomagania i Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Murowanej Goślinie pracuje od 2013 roku.

 

Dodatkowe kwalifikacje

 • 2017 rok- szkolenie „Logorytmika” 2017 rok -kongres terapeutw SI- Warszawa
 • 2016 rok- konferencja zaburzenia funkcjonowania społeczno -emocjonalnego u dzieci Siemianowice sląskie
 • 2015 rok- Sympozjum naukowe : Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka- ujęcie interdyscyplinarne”
 • 2013 rok- certyfikat terapeuty integracji sensorycznej NR 2301
 • 2014 rok-kurs podstawowy ORIGINAL PLAY
 • 03. 2014 rok- szkolenie ” Wzrok i słuch zmysły wiodące w uczeniu się” Poznań
 • 2013 rok- „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny, wg integracji odruchw dr Sally Goddard „
 • 2012 rok- kurs diagnostyki i terapii mięśniowo-powięziowej
 • 2012 rok- Taping Rehabilitacyjny Poznań
 • 2011 rok- Masaż leczniczy, powięziowy,
 • 2010 rok certyfikat Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

 

mgr Katarzyna Nowicka

fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej

Doświadczenie zawodowe

 • W 2013 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia
 • Od 2013 do 2016 roku pracowała jako fizjoterapeuta w Niepublicznym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w Poznaniu.
 • Od 2015 roku pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej .

 

Dodatkowe kwalifikacje

 • 2017 rok szkolenie” Logorytmika”
 • 2017 rok- kongres terapeutw SI- Warszawa
 • 2016 rok -konferencja zaburzenia funkcjonowania społeczno -emocjonalnego u dzieci Siemianowice Śląskie
 • 2015 rok- Sympozjum naukowe : Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka- ujęcie interdyscyplinarne”
 • 11.2011 rok- ukończenie studiw podyplomowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • 2014 rok- szkolenie z zakresumasażu sportowego
 • 2014 rok- szkolenie z zakresukinesiotapingu
 • 2014 rok- szkolenie ” Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny, wg integracji odruchw dr Sally Goddard „
 • 2014 rok- kurs podstawowy ORIGINAL PLAY Zabawa pierwotna

– 02. 2015 roku uczestnictwo w warsztatach logopedycznych ” We władzy prawej płkuli.Jak pomc dzieciom zagrożonym dysleksją”

– 03. 2015 ukończenie szkolenia II-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS). Posiadam kwalifikacje terapeuty SI NR2978

– 03.2015 ukończenie szkolenia z zakresumasażu Shantala

 

mgr Magdalena Rekuć

pedagog specjalny ,logopeda dyplomowany

 

Doświadczenie zawodowe

 

 • W 2004 roku ukończyła studia magisterskie z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osb z niepełnosprawnością intelektualną UAM
 • W 2005 roku ukończyła studia podyplomowe UAM w zakresie logopedii
 • W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe SWPS w zakresie psychologii stosowana analiza zachowania
 • Od 2004 roku pracuje w Zespole Szkł Specjalnych nr 103 w Poznaniu
 • Od 2010 roku wspłpraca z Przedszkolem Groszek w Murowanej Goślinie
 • W 2013 roku wspłpracowała ze Stowarzyszeniem Małe jest piękne w Długiej Goślinie
 • W 2015 roku wspłpracowała ze Specjalistycznym Przedszkolem Familia w Swarzędzu
 • Od 2016 roku wspłpracuje ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem w Łopuchowie

Dodatkowe kwalifikacje

 • Wczesna interwencja z zastosowaniem ustno – twarzowej terapii według koncepcji Castillo-Moralesa – szkolenie
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – kurs
 • Diagnoza i terapia dysfagii- szkolenie
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci i młodzieży z poważnymi zaburzeniami komunikacji – szkolenie
 • Program rozwoju komunikacji MAKATON I i II-certyfikat
 • Wykorzystanie elementw metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy część I warsztaty szkoleniowe
 • PECS – szkolenie
 • VB-MAPP – ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii – szkolenie

 

mgr Ewa Kaiser

psycholog

www.psychopomoc-poznan.pl

Wykształcenie:

– wyższe magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych UAM Poznań w zakresie psychologii wychowawczej;

– pedagogiczne studia podyplomowe Akademia Ekonomiczna w Katowicach;

– I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

– nauczyciel dyplomowany.

Doświadczenie zawodowe:

01.09.1991 obecnie Psycholog- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rogoźnie;

1997-1999 Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 2 i 3 w Rogoźnie;

01.09.2016- 23.06.2017- Psycholog Szkolny- Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie;

01.09.2009- obecnie Psycholog Szkolny- Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie;

2003-2012 Realizator programw profilaktyczno- terapeutycznych dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemw Alkoholowych w Rogoźnie;

04.2017- wspłpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Wągrowcu w ramach sieci wspłpracy i samokształcenia nauczycieli dot. realizacji szkoleń nt. „Autyzm wczesnodziecięcy”, „Metody pracy z dzieckiem autystycznym”;

03.2017- obecnie wspłpraca z Pierwszym Polsko-Angielskim Niepublicznym Przedszkolem z Oddziałem Żłobkowym.

2010- obecnie wspłpraca SOSW w Owińskach w zakresie realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących.

Kwalifikacje dodatkowe:

Szkolenia i kursy lata 2005- 2017:

 • Kurs doskonalący ,,Zespł nadpobudliwości psychoruchowej diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki
 • III stopniowy kurs doskonalący Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
 • Szkolenie dwuetapowe Prawne i instytucjonalne, socjalne, psychofizyczne aspekty zatrudniania osb niepełnosprawnych.
 • Kurs Metody diagnozy wybranych aspektw funkcjonowania dziecka
 • Szkolenie Wyuczona bezradność- jak świadczyć pomoc, nie szkodząc sobie i innym GKRPA w Rogoźnie. Prowadzący Roman Pomianowski.
 • Szkolenie ,,Emocjonalne krzywdzenie i zaniedbywanie dzieci. Rozpoznanie, diagnoza, terapia
 • Szkolenie ABC ADHD w PPP- diagnoza i psychoedukacja.

mgr Justyna Buda

pedagogo specjalny, logopeda