Metoda Warnkego jest treningiem percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni.
Przeznaczona jest dla dzieci i osób dorosłych z problemami z poprawnym czytaniem i pisaniem.
Z takimi problemami jak dysleksja, zaburzenia percepcji słuchowej, problemy z koncentracją, uwagą i problemami z koordynacją wzrokowo ruchową.

Metoda Warnkego powoduje poprawę funkcjonowania w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej.

Terapię prowadzi się na podstawie diagnozy.

Diagnoza

Prowadzona jest przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, pozwalającego określić problemy w zakresie przetwarzania bodźców na poziomie centralnym. Ocenia pracę zarówno analizatora wzrokowego ja i słuchowego.

Procedura badawcza w metodzie Warnkego składa się z 14 prób. Każde zadanie testowe bada inną kompetencję w zakresie percepcji słuchowej, wzrokowej i motoryki.

Terapia

Jest indywidualnie dostosowana do pacjenta i systematycznie modyfikowana .

Trening funkcji podstawowych prowadzi się z pomocą urządzenia Brain-Boy-Universal. Dzieci, w formie zabawy, trenują osiem funkcji widzenia, słyszenia centralnego i motoryki.