Zaburzenia integracji sensorycznej – inaczej zaburzenia przetwarzania sensorycznego SPD można podzielić na 3 podstawowe wzorce :

 1. zaburzenia modulacji sensorycznej ( sensory modulation disorder- SMD ) – związany z regulacją bodźców sensorycznych
 2. zaburzenia różnicowania sensorycznego ( sensory discrimination disorder-SDD)- związany z interpretacją tych bodźców
 3. zaburzenia ruchowe o podłożu sensorycznym ( sensory-based motor disorder- SBMD)- związany z prawidłową reakcją na bodźce sensoryczne

ZABURZENIA MODULACJI SENSORYCZNEJ

Zaburzenie to jest związane z trudnościami w zamianie informacji odbieranych przez zmysły na odpowiednie zachowanie, które byłoby dopasowane do charakteru i intensywności bodźca sensorycznego.

W obszarze zaburzeń modulacji możemy się spotkać z takimi problemami jak :

 1. Nadreaktywność ( nadwrażliwość ) sensoryczna
 2. Podreaktywnośc ( podwrażliwość ) sensoryczna
 3. Poszukiwanie wrażeń sensorycznych

NADREAKTYWNOŚĆ SENSORYCZNA

Może dotyczyć wszystkich zmysłów.

Nadreaktywność na bodźce sensoryczne związana jest z nadmierną reaktywnością układu nerwowego na pewne bodźce. Już niewielkie natężenie bodźców może wywoływać u dziecka pewne reakcje tj. podenerwowanie, rozdrażnienie, niepokój, dyskomfort, ucieczkę, krzyk a czasami nawet agresję. Dzieci z nadreaktywnością reagują na bodźce bardziej intensywnie, szybciej i często dłużej utrzymują się u nich skutki tych reakcji, niż dzieci o prawidłowej reaktywności.

Większość dzieci, z nadreaktywnością na bodźce sensoryczne, kiepsko znosi zmiany . Lubi , więc, kontrolować otoczenie. Ma problem ze zmianami np. miejsc, aktywności czy jedzenia.

Przykładowe symptomy nadreaktywności sensorycznej :

 • nie lubi niespodziewanych dźwięków np. wiertarka, odkurzacz, mikser, szczekanie psa ( słuch)
 • przeszkadza mu głośna muzyka, hałas w sklepie, restauracji, rozmowy rodziców podczas odrabiania lekcji   ( słuch)
 • nie lubi zabaw z klejem, masami plastycznymi ( dotyk)
 • nie założy na siebie niektórych rodzajów ubrań, nosi tylko te same majtki czy spodnie ( dotyk)
 • nie lubi mycia głowy, czesani, kremowania twarzy ( dotyk)
 • nie lubi się przytulać ( chyba, że sam inicjuje ), niespodziewanego dotyku ( dotyk)
 • nie lubi zup z kawałkami warzyw lub kaszy, mięsa ( dotyk)
 • nie lubi zabaw na placach zabaw ( przedsionek)
 • nie lubi podrzucania, ustawiania głowy w dół np. podczas robienia fikołka ( przedsionek)
 • nie lubi światła, często zasłania lub mróży oczy ( wzrok)

dalej w przygotowaniu