Układ przedsionkowy (błędnik i jądra przedsionkowe w pniu mózgu) znajduje się w uchu wewnętrznym człowieka i wg założeń Integracji Sensorycznej stanowi ramę do stymulacji innych zmysłów, gdyż inne rodzaje doznań sensorycznych są przetwarzane w odniesieniu do układu przedsionkowego.
Układ przedsionkowy składa się z trzech kanałów półkolistych, woreczka oraz łagiewki.
Odbiera on informacje płynące z ruchu, które następnie przekazuje dalej do
– móżdżku (który odpowiada m.inn. za koordynacje i płynność ruchów)
—- mięśni gałek ocznych (odpowiada za ruch gałek w poziomie, pionie, po skosie, za konwergencję, czyli zbieżność)
—- tworu siatkowatego znajdującego się w pniu mózgu i odpowiadającego za pobudzenie i hamowanie układu nerwowego
—- neuronów ruchowych i rdzenia kręgowego
—- mięśni prostowników kończyn
—- mięśni prostowników okolic karku, szyi i odcinka piersiowego
—- narządu słuchu-ślimaka poprzez wspólny nerw przedsionkowo-ślimakowy
—- kory mózgowej (płatem skroniowym, a szczególnie obszarami odpowiadającym za słuch i mowę)
Prawidłowo funkcjonujący układ przedsionkowy odpowiada za :
—-Kontrolowanie ruchów związanych z przyspieszeniami liniowymi i kątowymi
—-Odbieranie informacji związanych z działaniem siły grawitacji
—-Orientację w położeniu ciała a stosunku do powierzchni ziemi
—-Informowanie ośrodkowego układu nerwowego o położeniu głowy w relacji do szyi i reszty ciała oraz otaczającej przestrzeni
—-Podtrzymywanie prawidłowego napięcia mięśniowego
—-Wyzwalanie odruchów niezbędnych do utrzymywania pozycji ciała w spoczynku
—-Wyzwalanie odruchów ocznych i koordynacji pracy obu oczu
—-Utrzymanie pola widzenia w czasie ruchów głowy
—-Zabezpieczanie prawidłowej organizacji wokół linii środkowej ciała
—-Poczucie bezpieczeństwa grawitacyjnego
—-Ma wpływ na rozwój mowy
—-Wpływ na autonomiczny układ nerwowy (przewód pokarmowy, odruch wymiotny)
—