Co to jest propriocepcja ?

Proprioreceptory – to receptory czucia znajdujące się w ścięgnach, mięśniach, w torebkach stawowych.

Czym jest propriocepcja, jak zachowują się dzieci z problemami tego zmysłu- wszystko w filmie poniżej

 

 

strona w budowie