UKŁAD PRZEDSIONKOWY    PROPRIOCEPCJA      DOTYK      ZABURZENIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ     TERAPIA

 

W gabinecie prowadzimy badanie procesów integracji sensorycznej ( przetwarzania sensorycznego )  diagnoza

Diagnoza obejmuje 2 spotkania z dzieckiem ( i rodzicem ) oraz 3 spotkanie przeznaczone na omówienie diagnozy

Prowadzimy także indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi. 

Zajęcia odbywają się systematycznie, raz w tygodniu. W indywidualnych przypadkach jest możliwość intensyfikacji zajęć

 

Twórczynią metody SI  ( Integracji Sensorycznej ) jest dr A.Jean Ayres.
To ona zauważyła, że adekwatna integracja sensoryczna jest podstawą do prawidłowego rozwoju dziecka. Wysoce skomplikowane procesy tj. koordynacja ruchowa, planowanie ruchu,percepcja słuchowa czy wzrokowa, mowa, czytanie, pisanie, liczenie są zależne od procesów integracyjnych dokonujących się w ośrodkowym układzie nerwowym.
Integracja sensoryczna to proces organizujący docierające do mózgu informacje płynące z ciała i środowiska. W procesie tym mózg rozpoznaje, segreguje, interpretuje i integruje informacje tak ,aby mogły być użyte w celowym działaniu.

Układ nerwowy człowieka odbiera informacje ze wszystkich zmysłów ( dotyk, wzrok, węch, smak, układ przedsionkowy odbierający ruch, propriocepcja) a następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być efektownie wykorzystane.
Jeśli występują zaburzenia w odbiorze i integrowaniu bodźców zmysłowych mogą się wówczas pojawić dysfunkcje w rozwoju motorycznym, poznawczym i w zachowaniu dziecka.W zależności od rodzaju i ciężkości zaburzeń mogą one negatywnie wpływać na proces opanowywania czytania, pisania, zdolności samoobsługowe, koordynację, równowagę,  małą i dużą motoryką, mowę , emocje, koncentracje uwagi.

Zaburzenia procesów integracji sensorycznej- SI mogą być przyczyną nadpobudliwości psychoruchowej, zespołu zaburzenia uwagi, nadreaktywności lub podreaktywności na bodźce, niskiej samooceny.
Do diagnozy zaburzeń SI Ayres opracowała specjalne metody:
Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej i Testy Praksji, próby obserwacji klinicznej

 

PRZYKŁADOWE SYMPTOMY ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 • zaburzenia koncentracji uwagi, rozpraszalność
 • trudności z koordynacją, równowagą, z naśladowaniem ruchów
 • trudności z łapaniem piłki, rzucaniem, kopaniem piłki
 • niezdarność ruchowa, szybka męczliwość
 • unikanie placów zabaw, huśtawek, karuzeli
 • jako niemowlę nie lubi podrzucania do góry, jazdy wózkiem, samochodem
 • choroba lokomocyjna
 • nadruchliwość, nie może usiedzieć w miejscu, lubi się kręcić, ciągle się wspina na sprzęty
 • nie chce nosić niektórych rodzajów ubrań, nie lubi metek w ubraniach
 • nie lubi obcinania włosów, paznokci, czesania, mycia głowy
 • wyrywa włosy z głowy
 • za mocno chwyta kredki, łamie je, za mocno ściska rodziców, rodzeństwo
 • ma niskie napięcie mięśniowe, nieprawidłową postawę
 • nie lubi gier zespołowych, woli bawić się sam
 • jest agresywne, bije rówieśników
 • jest nadwrażliwy słuchowo, węchowo
 • ma problem z cięciem nożyczkami, zapinaniem guzików, prawidłowym chwytem ołówka
 • ma problem z czytaniem, pisaniem, liczeniem

Dzieci nie  prezentują wszystkich wymienionych wyżej zachowań równocześnie. Czasami tylko jedno lub dwa mogą sugerować na istnienie problemów z przetwarzaniem sensorycznym. Warto więc, udać się z dzieckiem na fachowa diagnozę .

JEŻELI CHCESZ SPRAWDZIĆ CZY TWOJE DZIECKO MA PROBLEMY Z PRZETWARZANIEM BODŹCÓW SENSORYCZNYCH- WYPEŁNIŁ KWESTIONARIUSZ

Ciekawe linki ( w języku angielskim)

Zaburzenia procesów integracji sensorycznej http://youtu.be/XG3KP6sfHkk

terapia integracji sensorycznej http://youtu.be/k4SwtyuTUTo

zaburzenia integracji sensorycznej- Zbigniew Przyrowski- po polsku http://youtu.be/gEXmB-VGKd0