Symetryczny Toniczny Odruch Szyjny- STOS

Pojawia się po urodzeniu ale najbardziej widoczny jest od 6-8 miesiąca życia dziecka.

Wyhamowuje  się w 9-11 miesiącu.

Funkcja Symetrycznego Tonicznego Odruchu Szyjnego :

– ułatwia niemowlęciu pokonanie siły grawitacji

– ułatwia przezwyciężenie skutków odruchu TOB

– pozwala przejście niemowlęciu do pozycji czworaczej, co powoduje osiowe ustawienie okolicy potylicznej i krzyżowej względem siebie

– wspomaga proces przestawienia się oczu na widzenie obuoczne

Niewyhamowany STOS wpływa negatywnie na:

– postawę siedzącą i stojącą dziecka

– integrację górnej i dolnej części ciała ( utrudnia naukę pływania żabką, wykonywanie przewrotów, wspinanie się na linę, skakanie przez kozła)

– zaburza koordynację ręka-oko

– powoduje, że dziecko ma nieprawidłowa pozycję podczas czytania, czy pisania przy stole, podczas posiłków nadmiernie schyla głowę do talerza, niechlujnie je

– utrudnia wykształcenie się akomodacji oka a tym samym szybkiego przerzucania wzroku  z daleka na bliskie odległości co niekorzystnie wpływa na przepisywanie dziecka z tablicy do zeszytu, czy śledzenia piłki podczas gier

– utrudnia wodzenie wzrokiem w pionie

Objawy tego odruchu nasilają się w zależności od stopnia niezintegrowania odruchu