ODRUCHY POSTURALNE

Są generowane na poziomie śródmózgowia, zaczynają pojawiać się od ok. 3 miesiąca życia i zostają z nami do końca życia . Ich pojawianie się świadczy o dojrzewaniu ośrodkowego układu nerwowego. Jak pisze Sally Goddard „ wspólnie odruchy posturalne tworzą podłoże autonomicznej ( podświadomej) kontroli postawy, równowagi i koordynacji w środowisku…, umożliwiają człowiekowi panowanie nad swoimi ruchami wykonywanymi w przestrzeni… „.
Niewykształcenie się  odruchów posturalnych ma wpływ na naukę szkolną.

Odruchy te można je podzielić na dwie grupy :
odruchy prostowania : ustalenia głowy optyczny i błędnikowy, amfibii, Landau, stopniowego obrotu tułowia
reakcje równoważne : pojawiają się ok.3-6 miesiąca życia i funkcjonują przez całe życie.
Obejmują one reakcje obronne i odchylania się tj. odruch wzdrygnięcia (Straussa) i odruch spadochronowy
Brak reakcji równoważnych świadczy o niedojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Dziecko wydaje się niezdarne, ruchy ma nieskoordynowane, może mieć zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i upośledzoną zdolność do organizacji

ODRUCHY PROSTOWANIA

Są to reakcje ciała na siłę grawitacji, kiedy układ sensomotoryczny, wzrokowy i propriocepcji współdziałają ze sobą.

Odruch ustalenia głowy wzrokowy poprzedzony jest stopniowym kształtowaniem się kontroli głowy w pierwszych 2-4 miesiącach życia. Odruch ten zależy od informacji wzrokowych i zależy od funkcjonowania kory mózgowej. Dzięki niemu głowa utrzymuje się w prawidłowej pozycji, a oczy są skupione na obiekcie mimo ruchów ciała. Odruch może być wywołany przez jednoczesną stymulację układu przedsionkowego, rozciąganie mm szyi i /lub przesuwanie się obrazów na siatkówce
Jeżeli odruch ten się nie rozwinie zaburzone będzie : fiksacja wzroku, wodzenie, co ma wpływ na umiejętność czytania, rozumienia i poprawnego pisania

Odruch ustalenia głowy błędnikowy, zintegrowany z jądrem śródmózgowia zależy od informacji z układu przedsionkowego.
Odruch ten obejmuje kompensacyjne skurcze mięśni szyi w celu utrzymania głowy
Obydwa te odruchy powinny być zsynchronizowane ze sobą, tak aby dziecko miało prawidłowe informacje gdzie jest jego głowa
Jeżeli nie rozwiną się w pełni lub rozwinie się tylko jeden z nich zaburzona będzie równowaga, kontrola ruchów oczu i percepcja wzrokowa

Odruch Landau jest odruchem pomostowym, trwającym od 3-10 tygodnia życia do 3,5 roku życia.
Wywołuje on napięcie mięśni prostowników, w leżeniu na brzuchu lub podczas podtrzymania dziecka w powietrzu podtrzymując za brzuch.
Przyczynia się on do wygaszania TOB-u zgięciowego, wzmacnia napięcie prostowników i rozwija umiejętności przedsionkowo-okoruchowych. Przetrwały świadczy o obecności odruchów pierwotnych, ma negatywny wpływ na rozwój równowagi i świadomej zmiany napięcia mięśniowego w szybko zmieniających się warunkach np. sztywne ruchy nóg podczas biegania, skakania

Odruch Amfibii powinien rozwinąć się ok.. 4-6 miesiąca życia, najpierw w pozycji leżenia na brzuchu , a potem na plecach. Wywoływany uniesieniem miednicy po jednej stronie- automatyczne zgięcie biodra i kolana po tej stronie.
Jest jednym z etapów przygotowujących dziecko do pełzania na brzuchu. Jego obecność świadczy o wygaszeniu ATOS-u.
Nierozwinięty będzie opóźniał pełzanie naprzemienne, całkowicie niewykształcony świadczy o obecności ATOS i TOB.

Odruch stopniowego obrotu tułowia rozwija się w 6 miesiącu życia i umożliwia przewracanie się z pleców na brzuch i z brzucha na plecy. Ruch- z leżenia tyłem- rozpoczyna się od głowy, przechodzi przez barki, klatkę piersiową, miednicę i biodro. Z leżenia przodem odwrotnie. Jego niewykształcenie utrudnia prawidłowe obroty, płynność ruchów podczas biegania, skakania.

REAKCJE RÓWNOWAŻNE

Są wywoływane przez stymulację błędnika. Wpływają na naszą umiejętność utrzymania równowagi zwłaszcza w ruchu, po to aby dziecko miało kontrolę nad ruchem podczas np. skakania, biegania.
Są to reakcje obronne, pojawiają się w odpowiedzi na nagłą zmianę pozycji ciała lub w momencie utraty równowagi.