ODRUCH GALANTA

Pojawia się w 20 tygodniu życia płodowego, jest aktywny przy urodzeniu.
„Wygasa”- wyhamowuje się między 3-9 miesiącem życia.

Wywoływany jest dotykiem jednej strony pleców ( przykręgosłupowo) w okolicy lędźwiowej.
Na skutek bodźca następuje rotacja biodra o 45 stopni po stronie drażnionej.
Odruch powinien wystąpić z równa siłą po obu stronach ciała.

Funkcja odruchu Galanta:

• Prawdopodobnie jest aktywny podczas porodu, razem z odruchem asymetrycznym tonicznym szyjnym i tonicznym odruchem błędnikowym
• Może działać jako prosty przekaźnik dźwięku w macicy, pozwalając wibracjom dźwiękowym dotrzeć do kręgosłupa dziecka w łonie matki pozwalając dziecku „poczuć” dźwięk
• „ Ogonowate „ ruchy są przydatne do utrzymania równowagi podczas pełzania i raczkowania, a także ułatwiają koordynację ruchów górnej i dolnej części ciała po jednej stronie

Przetrwały, poza wiek fizjologiczny, odruch Galanta :

• Wpływa na moczenie się nocne u dzieci powyżej 5 roku życia
• Dziecko ma trudność z usiedzeniem w jednym miejscu – wiercenie
• Wpływa na obniżenie koncentracji i pamięci krótkotrwałej
• Odruch Galanta po jednej stronie może zaburzać postawę i chód oraz być przyczyną skoliozy
• Może opóźniać pojawienie się odruchu stopniowego obrotu tułowia, upośledzać płynność ruchów i mobilność na zajęciach WF ( rotacja biodra na jedną stronę podczas chodu)

Integracja tego odruchu wpłynęła u naszych pacjentów ( w wieku szkolnym) na polepszenie percepcji słuchowej.