Niewygaszone odruchy pierwotne ( wczesno niemowlęce ) mogą ,w różnym stopniu,  zaburzać prawidłowy rozwój dziecka

Jeżeli Twoje dziecko ma problemy w szkole, przedszkolu:

 • nie potrafi się skoncentrować,
 • jest podatne na bodźce rozpraszające,
 • ma problem z nauką czytania, pisania
 • wolno przepisuje z tablicy, gubiąc przy tym linijki tekstu
 • pismo dziecka jest nieczytelne, nieprawidłowo trzyma długopisodruchy
 • ma nieprawidłową pozycję siedzącą, często podpiera głowę przy biurku
 • ma problem z równowagą i koordynacją
 • ma chorobę lokomocyjną
 • ma trudności z łapaniem piłki
 • nie potrafi zapamiętać prostych instrukcji
 • ma obniżoną sprawność fizyczną
 • ma problem z odczytywaniem godzin z zegara
 • ma opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji

Najprawdopodobniej ma przetrwałe, niezintegrowane odruchy pierwotne

Co to jest odruch ?

Odruch
jest to stereotypowa reakcja na bodziec. Odruchy pierwotne, z którymi rodzi się dziecko, powinny zostać wygaszone do pierwszego roku życia. W ich miejsce pojawiają się odruchy posturalne, które z kolei powinny zostać obecne do późnej starości.
Według definicji przyjętej przez INPP przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku 3,5 lat określane jest jako opóźnienie neuromotoryczne.
Występowanie lub brak odruchów pierwotnych i posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego

Więcej o odruchach na filmie :

Więcej o odruchach

Opóźnienie neuromotoryczne zdiagnozowano u wielu dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i niedojrzałym zachowaniem ( Fiorentini 1970, Bobath 1975, Ayres1972/73, Bender 1976, blythe McGlown 1979, Goddard 1994/96, Wilknson 1994, Goddard Blythe 1998).

Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP w Wielkiej Brytanii opracował, w latach 70-tych, program diagnozowania i integracji odruchów. Jego twórcami są dr P. Blythe i dr S. Goddard-Blythe.
Program terapeutyczny opiera się na powtarzaniu naturalnych, prawidłowych wzorców ruchowych, jakie wykonuje dziecko w pierwszym roku życia. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do problemu dziecka ( program indywidualny), bądź dostosowane do grupy ( program szkolny) przez terapeutę. Obejmuje on od 2-4 ćwiczeń wykonywanych codziennie przez ok.10 minut. Ćwiczenia są modyfikowane przez terapeutę po ok. 4-6 tygodniach. Program terapeutyczny trwa ok.10-12 miesięcy.

Program skierowany jest do dzieci

 • z dysleksją
 • z dysgrafią, dysortografią
 • zaburzeniami koncentracji uwagi
 • nadpobudliwością psychoruchową, ADHD
 • zaburzeniami koordynacji i równowagi
 • trudnościami z pisaniem i czytaniem
 • obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej ( duża rozpraszalność na bodźce słuchowe, wzrokowe)
 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • zespołem Aspergera

Odruchy, które jeśli się nie zintegrują najbardziej wpływają na funkcjonowanie dziecka to :

Ostatnio ukazał się artykuł na temat wpływu odruchów na funkcjonowanie dziecka w szkole. Wydany przez

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

„Przetrwałe odruchy a powstanie trudności szkolnych u dzieci w wieku szkolnym”

W ostatnim czasie wielu psychologów poszukuje nowych metod terapii, które byłyby skuteczne w leczeniu różnych zaburzeń.

Niektóre dzieci już na starcie borykają się z kłopotami w nauce czytania i pisania.

Prawdą jest, że istnieją różne metody pracy z zaburzeniami emocjonalnymi, poznawczymi i ruchowymi, ale ich skuteczność jest różna.

Zdarza się, że zajmujący się dzieckiem terapeuta ma przekonanie, że wybrał optymalną metodę pracy, gdyż uwzględnia ona wszystkie objawy, a innym razem istnieją trudności z doborem odpowiednich narzędzi.

W tym drugim przypadku dziecko robi małe postępy lub nie robi żadnych i to może znaczyć, że należy uzupełnić ćwiczenia innymi lub zastosować nowe.

Jedną z interesujących nowych metod jest praca z przetrwałymi odruchami neurologicznymi Sally Goddard.

Niezintegrowane lub przetrwałe odruchy to te, które powinny zaniknąć, a nadal występują, powodując zaburzenia różnych funkcji.

Odruchy te mogą jednak przetrwać, czasami w śladowej postaci, a czasami z pewnym natężeniem. Powodują wtedy opóźnienie pojawienia się następnych odruchów i niepełne ich funkcjonowanie.

czytaj dalej