Integracja bilateralna jest to umiejętność koordynacji i współpracy obu stron ciała ( góra- dół, przód-tył, lewo-prawo). Uzależniona jest ona od pracy mózgu.

W wieku szkolnym mózg powinien osiągnąć już dominacje półkulową i specjalizację funkcji. Szybkość tego procesu jest uzależniona od tempa mielinizacji połączeń korowych i międzypółkulowych.

Symptomami zaburzeń integracji bilateralnej są:

– zaburzona koordynacja obustronna – widoczna podczas łapania piłki, krążenia rąk, tułowia, pajace

-trudności z rozróżnianiem stron ciała

– problem z przekraczaniem linii środkowej ciała

– niewykształcona lateralizacja

– niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych ( np.kopanie piłki w ruchu, łapanie piłki po koźle)

– często towarzyszą zaburzeniom posturalno-ocznym

 

Stosowanie  ćwiczeń dwustronnej integracji dostarcza mózgowi dziecka bodźców, ,które można porównać do doświadczeń uzyskiwanych przez niemowlęta w pierwszym roku życia ( związane z plastycznością mózgu).

Stosowanie ćwiczeń poprawia u dziecka

-świadomość ciała

-równowagę statyczną i dynamiczną

-lepszą kontrolę postawy

-wpływa na lepszą współpracę między pólkulową

-poprawia współpracę obu stron ciała a tym samym koordynację ruchową

-poprawia poczucie kierunku, planowanie ruchu i sekwencyjność

-automatyzację ruchu

-poprawia zdolności fizyczne, poznawcze, percepcyjne, uwagę i pamięć

Terapia odbywa się zarówno indywidualnie jak i grupowo ( w grupie przedszkolnej , szkolnej)

 

Ostatnio w Poznaniu odbyła się superwizja dla terapeutów Integracji bilateralnej. Oto oni, szczęśliwi i zadowoleni.

Prowadzący Andy Dalziell i Martin Rychlewsky