Nazwa Czas Cena
Integracja sensoryczna- diagnoza 2×50 min

1xomówienie

diagnozy pisemnej

 280zł
Integracja sensoryczna- terapia

 

45-50 min 75zł
Integracja odruchów wg S. Goddard – diagnoza

 

1×1,5h

1xomówienie

diagnozy pisemnej

200zł
Integracja odruchów – spotkania terapeutyczne

 

45-50 min 75zł
Rehabilitacja – zajęcia indywidualne

 

45-50 min 75zł
Ocena rozwoju psychoruchowego niemowląt

Instruktaż dla rodzica

60 min 80zł

 

Nazwa Czas Cena
Integracja sensoryczna- diagnoza 2×50 min

1xomówienie

diagnozy pisemnej

 280zł
Integracja sensoryczna- terapia

 

45-50 min 75zł
Integracja odruchów wg S. Goddard – diagnoza

 

1×1,5h

1xomówienie

diagnozy pisemnej

200zł
Integracja odruchów – spotkania terapeutyczne

 

45-50 min 75zł
Rehabilitacja – zajęcia indywidualne

 

45-50 min 75zł
Ocena rozwoju psychoruchowego niemowląt

Instruktaż dla rodzica

60 min 80zł

 

Diagnoza logopedyczna                                                            90 min                 120zł

 

Terapia wad wymowy                                                                 45 min                75zł ( dla dzieci w terapii SI w naszym gabinecie-                                                                                                                                                                                                                                                                       65zł)

Konsultacje psychologiczne : do końca 2017 roku promocja !!!

Konsultacja dziecko/nastolatek( spotkanie z rodzicem)            90 minut               150 zł     promocja 120 zł

Konsultacja indywidualna                                                          90 minut               130 zł     promocja 100 zł

Porady psychologiczne                                                             50 minut               100 zł     promocja  70 zł

Psychoterapia

Sesja terapii indywidualnej w nurcie

poznawczo– behawioralnym lub systemowym                         50 minut               100 zł

( min . 3 spotkania)

Badania Psychologiczne

Diagnoza psychologiczna dzieci od 0- 6 r.ż

wraz z pisemną opinią ( 2 wizyty + 1 omówienie)                    150 minut               250 zł

Diagnoza psychologiczna dzieci powyżej 6.r.ż

i młodzieży                                                                                 90 minut                150 zł

wraz z wydaniem pisemnej opinii

Zajęcia

Terapia dzieci – zajęcia ogólnorozwojowe dla                          stawki ustalane indywidualnie

dzieci przedszkolnych oraz zajęcia dla uczniów

dyslektycznych